Despre noi Domenii de
activitate
Onorarii Consultanta
online
Cariere Adrese
utile
Declinarea
responsabilitatii
Contact


 

 

DREPT COMERCIAL SI SOCIETATI COMERCIALE

 • Constituiri societati comerciale

  • redactare statut
  • rezervarea denumirii societatii
  • obtinere certificat de cazier fiscal
  • reglementarea problemelor privitoare la sediu
  • constituirea dosarului in vederea obtinerii codului unic de inregistrare
  • depunerea dosarului la Registrul Comertului
  • reprezentare in fata judecatorului delegat de pe langa Oficiul Registrului Comertului TMB
  • obtinere avize necesare functionarii

 • Redactari acte aditionale, hotarari AGA
 • Infiintari puncte de lucru
 • Inscrieri de mentiuni la Registrul Comertului
 • Obtinere certificat constatator
 • Pregatirea si derularea adunarii generale
 • Majorarea si reducerea capitalului social
 • Schimbari de sediu
 • Numiri si revocari de administratori si cenzori
 • Cesiuni parti sociale/actiuni
 • Dizolvari, lichidari comerciale
 • Consultatii juridice privind problemele de drept comercial


 • Asistenta juridica a societatilor in activitatea curenta

  • participare la negocieri ale contractelor comerciale
  • actualizare baza legislativa
  • redactari, negocieri si obiectiuni la contractele propuse clientului de partenerii de afaceri
  • excludere, retragere asociat, litigii dintre asociati sau dintre asociati si societate
  • pacte dintre asociati: pact de confidentialitate, pact de neconcurenta
 • Asistenta juridica, redactare cereri, actiuni, contracte, notificari
 • Asistenta juridica in procedura concilierii in faza prelitigioasa
 • Reprezentare in litigii comerciale in fata instantelor de judecata
 • Recuperare debite prin procedura somatiei la plata
 • Legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti


 • Serviciu paralegal: Atestarea datei, continutului actului, identitatea semnaturilor prin inscrierea in registrul de acte juridice
 

DREPT CIVIL

 • Consultanta juridica privind problemele de drept civil
 • Redactari cereri de chemare in judecata, contracte, notificari, tranzactii, intampinari, cereri reconventionale
 • Participare la negocierea contractelor
 • Asistenta si reprezentare in fata notarului public
 • Vanzari-cumparari de imobile cu verificarea actelor de proprietate detinute de vanzatori, a eventualelor ipoteci de care poate fi grevata proprietatea, intabularea dreptului de proprietate
 • Efectuarea de demersuri la cartea funciara (notare litigiu, inscriere privilegiu pentru asociatia de proprietari, obtinere extras carte funciara)
 • Efectuarea de demersuri la institutiile abilitate in vederea indeplinirii procedurii privind schimbare/adaugare nume, prenume
 • Consultanta si reprezentare juridica pentru asociatiile de proprietari
 • Reprezentare in fata instantelor judecatoresti pentru:
  • revendicari imobiliare de drept comun
  • uzucapiuni
  • dezmembramintele dreptului de proprietate (uz, uzufruct, abitatie, servitute, superficie)
  • actiuni posesorii
  • pretentii
  • actiuni in evacuare
  • anulari acte si contracte
  • iesiri din indiviziune
  • partaje
  • actiuni in granituire
  • succesiuni
  • punerea si scoaterea de sub interdictie

 • Legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti

 • Serviciu paralegal: Atestarea datei, continutului actului, identitatea semnaturilor prin inscrierea in registrul de acte juridice

 

DREPTUL MUNCII

 • Consultanta juridica privind problemele de dreptul muncii
 • Redactari cereri, contestatii
 • Participarea la negocieri
 • Incheiere contract individual de munca
 • Intocmire fisa postului, regulament de ordine interioara
 • Asistenta si consultanta juridica in redactarea contractului de exclusivitate, de calificare profesionala, a contractului cu clauza de mobilitate, de confidentialitate
 • Asistenta si reprezentare in toate litigiile de munca (drepturi salariale, concediere, contestare decizie pensie, recalculare pensie etc.)
 • Legalizare si investire cu formula executorie a hotatarii judecatoresti

 

DREPTUL FAMILIEI

 • Consultanta juridica privind problemele de dreptul familiei
 • Redactare actiuni
 • Asistenta juridica si reprezentare in procese de:
  • divort
  • partaj bunuri comune
  • pensii de intretinere
  • incredintare minor
  • vizitare minor
  • stabilirea sau tagada paternitatii
  • anulare casatorie
  • tutela
  • curatela
  • obtinere ordin de protectie
  • punere si scoatere de sub interdictie


 • Legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti

 

ASOCIATII SI FUNDATII

 • Constituirea actelor de infiintare
 • Modificari in statut
 • Consultanta in derularea activitatii
 • Reprezentare in fata autoritatilor competente si a instantelor judecatoresti

despre noi | domenii de activitate | onorarii | consultanta on-line | cariere | adrese utile | declinarea responsabilitatii | contact

Copyright © 2013 Cabinet de avocat IRINA STOIA. Toate drepturile rezervate.